Du er her:   Hjem > Beboer info

Beboer info

15. september 2023.

Maurice W. Kerwin har ønsket at fratræde sin stilling for at nyde sit otium.

Maurice blev ansat den 1. januar 1983 og har igennem sit over 40 års lange virke bidraget med inspiration og faglig kunnen til glæde for beboerne og kollegaer. 

Sidste arbejdsdag for Maurice er den 30. september 2023. 

Jes V. Jensen

 Jes V. Jensen er ansat som ny ejedomsfunktionær og starter den 15.  september 2023 og skal   arbejde   sammen med Kostas. 

 Jes har været ansat i ALBOA i 12 år og har i løbet heraf gennemgået  uddannelsen som   ejendomsfunktionær. 

 Vi håber på et godt samarbejde mellem bestyrelserne, beboerne, og den nye   ejendomsfunktionær.   Tag derfor godt imod Jes. 

 

 

 

 


25. januar 2023.

P. forbudet på Bjørnholms Allé 1 - 13:
På afdelingsmødet i september blev et forslag om parkeringsforbud på Bjørnholms Allé 1 -13 vedtaget (beboerne undtaget) Forslagsstilleren har i midlertidigt trukket forslaget tilbage da det har vist sig at der ikke er problemer med parkering der. Derfor bliver der ikke opsat P. forbuds skilte.
De der parkerer der bedes parkere så hensynsfuldt som muligt, så de er til mindst mulig gene for andre.

13. januar 2023.

Opvaskemaskinen i fælleshuset:
Opvaskemaskinen i fælleshuset er gået i smadder, Maurice har bestilt en ny hos Skousen i Tilst hvor vi får rabat. den kommer på mandag i følge aftalen. Den gamle er ca. 15 år gammel så det kan ikke svare sig at reparere den, det vil koste i omegnen af en 13 - 14 hundrede kr. bare for at tilkalde en teknikker.

12. december 2022.

Nyt angående havecontainere:

 1. Fremover - lejer bestiller haveaffaldsspand ved varmemesterkontoret på mail: vm10@alboa.dk. og Cc. til Økonomiafdelingen på okonomi@alboa.dk.
 2. Betalingen generelt, sker direkte til ALBOAs administration.
 3. Udgiften bliver pålagt lejers husleje
Husk at bestille ved Kosta inden nytår.
Der afregnes hver 6 md. via huslejen.
Med venlig hilsen

Michael Vibe
Inspektør

Er der nogle af jeres naboer der ikke har internet men som har containere så informer dem venligst.


12. august 2022.

Nu kommer der snart Aura fibernet i afdelingen. Se mere på: aura.dk/internet


 

 

10. juni 2022.

Nu er håndværkerne gået i gang med at afrense taget på Fælleshuset/Vaskehuset og derefter lægges der nyt pap tag på.


31. maj 2022.

Repræsentantskabsmøde: 
Jani og jeg deltog i Alboa's repræsentantskabsmøde på Scandic i Østergade her i aften.
Alboa's formand gennem de sidste 6 år Michael Korsholm havde valgt at trække sig af personlige årsager (Han er flyttet til Thisted).
Bestyrelsen havde indstillet bestyrelsesmedlem Carsten Bach Mikkelsen til ny formand, da der ikke var modkandidater blev Carsten valgt.
Der var også 4 medlemmer af bestyrelsen på valg + en i stedet for Carsten. Der var 5 der stillede op.
Følgende genopstillede og blev valgt:
Jane S. Sørensen med 54 stemmer valgt for 2 år.
Tonny Mikkelsen med 51 stemmer valgt for 2 år.
Anni Villadsen med 47 stemmer valgt for 2 år.
Lone Terkelsen med 42 stemmer valgt for 2 år.
Ny var Henning Skaarup fra afd. 8 med 41 stemmer valgt for 1 år.
Der var afstemning om frasalg af Alboa's sidste institution i Kjærslund, dette blev også vedtaget.
 

Formandsskifte i ALBOA

Carsten Bach Mikkelsen
Alboas nye formand.

  Tirsdag den 31. maj valgte ALBOAs repræsentantskab Carsten   Bach Mikkelsen som ny formand. Samtidig sagde ALBOAs   repræsentantskab tak og farvel til Michael Korsholm, der har   været formand for ALBOA i 6 år.

 Michael har valgt at stoppe som formand, da han og familien har   slået sig ned i en anden landsdel. 

 Vi siger mange tak til Michael for hans store indsats for         beboerdemokratiet og for ALBOA som organisation. 

 Velkommen til Carsten, vi glæder os til at følge dine visioner for   ALBOA.

 

 

7. april 2022.

ALBOA`s bestyrelse foreslår formandskandidat.
Den nuværende formand Michael Korsholm træder af på repræsentantskabsmødet den 31. maj 2022, og der skal vælges en ny formand for ALBOA.
ALBOAs organisationsbestyrelse foreslår Carsten Bach Mikkelsen som kandidat til formandsposten i ALBOA. På repræsentantskabsmødet er 4 medlemmer af organisationsbestyrelsen ligeledes på valg.
Sammen med den foreløbige indkaldelse til repræsentantskabsmødet vil der blive vedlagt en skabelon til præsentation af kandidater der opstiller til valg.
Ønsker man at opstille til organisationsbestyrelsen kan man med fordel udfylde skabelonen, således at præsentationen kan udsendes med den endelige dagsorden. Nærmere information følger med den foreløbige indkaldelse

23. marts 2022.

Der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 7. april kl. 17:00 i Fælleshuset.
Dagsorden:
 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent.
 4. Valg til afdelingsbestyrelsen. Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlem frem til september 2023 (Resten af Mynne Thomassens valgperiode)
Vh. Afdelingsbestyrelsen.

23. februar 2022.

Så er der lavet aftale med Tag-, Murer- og Blik entrepriserne for fælleshusets mur, tagrender og tag.
Blikkenslager kommer omkring uge 10.
Murer og Tag entrepriser efterfølgende.
(Reparation og udskiftning af tagrender.
Op pudsning af ydermur og i sætning af ventilationsrist i kælderen.
Udskiftning af tag (Tagpap))

21. februar 2022.

Tømning af beholderen til haveaffald i afd. 10.

11  torsdag   17/03-2022
15  torsdag  14/04-2022
19  torsdag  12/05-2022
23  torsdag  09/06-2022
27  torsdag  07/07-2022
31  torsdag  04/08-2022
35  torsdag  01/09-2022
39  torsdag  29/09-2022
43  torsdag  27/10-2022
47  torsdag  24/11-2022

 Bemærk d. 14/04-2022 er skærtorsdag og der tømmes også på denne dag.

Beholdere skal være klar ved skraldeøen fra kl 06.00 på tømningsdagen og tømmes i tidsrummet 06.00 til 18.00.

Download til udskrift:


18. februar 2022.

Storskrald og haveaffald generelt

Sådan gør du

Skal det pakkes i sæk eller ej? Tjek dit storskrald på https://www.affaldvarme.dk/storskrald

 1. Bestil storskraldsbilen. I bestillingen får du oplyst, hvornår storskraldsbilen kommer.
 2. Sorter småting i klare poser/sække. Stort pap bundtes. Cykler, klapvogne og barnevogne skal mærkes ”storskrald”.
 3. Stil storskraldet ved skraldeøen.
 4. Tidligst aftenen før og senest kl. 6 på dagen, hvor storskraldsbilen kommer.

Storskrald kan eventuelt stilles ved skraldeøen og man bestiller selv afhentning på https://www.affaldvarme.dk/storskrald

Sækkene må ikke indeholde køkkenaffald /dagrenovation.

Jord, sten samt dele fra motorkøretøjer, byggeaffald, kemikalier, maling og andet farligt affald skal beboeren selv aflevere på Genbrugsstationen.

Stilles storskraldet ved skraldeøen så husk at oplyse adressen som Lykkesholms Allé 1 (hj. af Bjørnholms Allé og Lykkesholms Allé)


15. februar 2022.

Der kommer nye vasketider pr. 1. marts 2022:
Vasketiderne pr. 1. marts 2022 er:
Kl. 07:00 - 10:00
Kl. 10:00 - 13:00
Kl. 13:00 - 16:00
Kl. 16:00 - 19:00.
Kl. 19:00 - 22:00.
Kl. 22:00 - 07:00 Fri, denne tid er uden booking.
Undlad venligst at booke tider i marts måned indtil tiderne er ændret, det sker d. 1. marts om morgenen når Nortec personalet møder ind.
Vh. Afdelingsbestyrelsen.

Dato.30. november 2021

 Køkken/badeværelses renovering.

   Nu er råderetskataloget tilrettet, rådighedsbeløbet er hævet til kr. 100.000.00.

Så kunne det være værd at se om der kan opnås bedre priser hvis flere beboere gik sammen og lavede en fælles bestilling af nyt køkken eller renovering af badeværelse ved samme firma, ”det kan i måske få en bedre pris af”
   Vi ved godt at firmaerne ikke er meget for at se på prisen men en 4 - 5 renoveringerne kunne måske godt give lidt rabat.
  Men man skal huske på at det er i forhold til at det måske ikke er ens køkkener, som i bestiller, hvorfor det er kan være svært at se besparelsen på prisen.
  Men prøv det – det skader igen.
Obs. Obs. Alboa har et rigtig godt samarbejde med:

Trige-Køkkenet
Lægårdsvej 7
8520 Lystrup
Tlf.: 86 10 13 66
E-mail: jje@trige-k.dk

Kreum køkken
Bredskiftevej 20
8210 Aarhus V.
Tlf. 29 68 62
E-mail: info@kreum.dk
Svane køkken
Vintervej 9
8210 Aarhus V.
Tlf. 20 25 80 30
E-mail: aarhus@svane.com
 
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen.

8. november 2021.
Indstilling af varmesystem og afkøling. SE HER.
15. september 2021.
På det nydelige afdelingsmøde fik vi valgt en ny bestyrelse, ny formand blev Niels Sørensen, Kirsten Holst blev genvalgt og ny i bestyrelsen er Mynne Thomassen, supleant blev Tove Kristensen, vi ser frem til et godt samarbejde.
  Referat fra afdelingsmødet d. 13/9-21 er tilgængeligt, se på www.afd10.dk Hvis du bor i afdelingen kan den også ses på www.mit.alboa.dk.
11. juni 2021.
Vi har fået ny inspektør i delingen, velkommen til Michael Vibe,
vi ser hen til et godt samarbejde.
15. april 2021.
Nu kommer lokalplanen på næste Magistratsmøde: Lokalplan 1070. Dagsorden til Magistratens møde den 19. april 2021.
 
 10. juni 2020.
Resultat af urafstemningen om separering af regnvand og kloak.
Der indkom 16 kuverter af 25 omdelte, der var 3 kuverter med kun 1 stemmeseddel i hver.
Resultat: Ja - 24, Nej - 4, så forslaget er vedtaget.
 

 

Afgørelse i forureningssagen på Bjørnholms Allé.
Modtaget fra Lars Nicolaisen Viby Grundejerforening.
 Jeg har fået brev fra Nævnenes Hus, som har afgjort sagen omkring forureningen af området, der er dækket af lokalplanforslag 1070. Vi tabte!  Det var ikke uventet, fordi afgørelsen fokuserer mere på om procedurer er overholdt end på den faktisk forurening. 
Sagen er i et 13 sider langt dokument blevet afvist. Planklagenævnet mener, at Aarhus Kommune med den screening, der har fundet sted af området, samt de tiltag der skal gøres for at forhindre, at forureningen spredes til grundvand (f.eks. vandseparering) har gjort det nødvendige. Forureningen kan således blive liggende under de boliger, der nu vil blive bygget. 
Vi kan ikke anke afgørelsen med mindre vi går til domstolene. Og det vil vi næppe få noget ud af, når planklagenævnet er kommet til den afgørelse.  
Sagen vil nu uden tvivl blive kørt igennem det kommunale system i en fart.  
Vi må selvfølgelig overveje, om vi nu kan gøre andet. Vi har den mulighed at søge foretræde i teknisk udvalg, men da hverken borgmester eller rådmand normalt gider lytte til udvalgets anbefalinger opnår vi næppe noget. Men personligt mener jeg, at vi skal bede om foretræde, fordi så er det vanskeligere at affærdige os, hvis vi senere klager over trafik, støj  og skyggeproblemer. Og så vil det være fornuftigt, hvis vi hver især møder op og giver udtryk for vore holdninger. Teknisk udvalg og rådmanden bør vide, at vi er utilfredse med byggeriet og de anvisninger, der er på trafikafviklingen.
Med venlig hilsen
Lars Nicolaisen

 

 

 

 

Kvik kalenderen.

Afdelingsmøde d. 11. september 2024 kl. 17:00


Førstehjælp og brug af hjertestarter Se film her.
Sidste nyt.
28. marts 2023.
Sidste nyt om den tidligere lokalplan 1070 SE HER:
27. januar 2023.
Nu ser det ud til at der sker noget på Bjørnholms Allé
25. januar 2023.
P. forbudet på Bjørnholms Allé 1 - 13: Se mere her

 
13. januar 2023.
Opvaskemaskinen i fælleshuset: Se mere her

13. december 2022.
Ny aftale om haveaffalds containere 2023.

2. september 2022.
Afgørelse i kalge over lokalplan 1070:

12. august 2022.
Nu kommer der snart Aura fibernet i afdelingen. SE MERE HER.

19. juni 2022
Vandalernes paradis: Hærværk og knuste ruder præger tomme erhvervsbygninger. Se mere her:

10. juni 2022.
Nu er håndværkerne gået i gang med at afrense taget på Fælleshuset. SE HER.

31. maj 2022.
Jani og jeg deltog i Alboa's repræsentantskabsmøde på Scandic i Østergade her i aften.
Alboa's formand gennem de sidste 6 år Michael Korsholm havde valgt at trække sig af personlige årsager (Han er flyttet til Thisted).
Bestyrelsen havde indstillet bestyrelsesmedlem Carsten Bach Mikkelsen til ny formand, da der ikke var modkandidater blev Carsten valgt. SE MERE HER

30. marts 2022.
Vi fik denne takke skrivelse fra Bodils børn:
Kære ALBOA's afdeling 10.
Vi, Ulla, Christian og Anne Catherine, vil gerne takke for opmærksomheden til vores Mors bisættelse. Som sagt, er det i vores Mors ånd at der i stedet for blomster blev doneret penge til Shantel og Hope i Kenya, og vi kan med glæde fortælle at der blev doneret til 13 måneders skolegang, for begge børn. Vores Mor, hvor end hun nu er, er helt sikkert meget glad og taknemmelig for det! Tusind tak!

23. februar 2022.
Så er der lavet aftale om rep. af tag og op pudsning af udermur på fælleshuset.

21. februat 2022.
Tømningstider af haveaffaldsbeholdere i 2022,

15. februar 2022.
Der kommer nye vasketider pr. 1. marts 2022, undlad venligst at booke tider i marts måned indtil tiderne er ændret, det sker d. 1. marts om morgenen når Nortec personalet møder ind. Se her:
Nyt fra YouSee
 Se her.
 
16. oktober 2021.
1. oktober 2021.
1. oktober 2020.
Nye priser og kanalombytning 1. januar 2021. Se mere på Nyt fra YouSee
 
 

 • Sitemap
 • Sidst opdate: June 16, 2024, 12:59