Du er her:   Hjem > Beboer info

Beboer info

19. februar 2020.

Dato for tømning af haveaffald 2020.
Torsdag den 19. marts
Torsdag den 16. april
Torsdag den 14. maj
Torsdag den 11. juni
Torsdag den 9. juli
Torsdag den 6. august
Torsdag den 3 september
Torsdag den 1. oktober
Torsdag den 29. oktober
Torsdag den 26. november

Hent PDF.


7. november 2019.

Arbejdet med en sammenlægning mellem Århus Omegn og ALBOA stopper.

Århus Omegns bestyrelse har på et ekstraordinært møde onsdag den 6. november valgt at stoppe det videre arbejde frem mod en sammenlægning med ALBOA.  ALBOA har modtaget en orientering fra Århus Omegn, som du kan læse her.
"Vi er overraskede," siger ALBOAs direktør, Svend Erik Møller. "Vi har i to bestyrelsesmøder den 10. oktober og den 30. oktober bekræftet den politiske vilje til at arbejde med grundlaget for en sammenlægning. Vi synes, vi har mange gode ting til fælles, og vi havde glædet os til den videre proces. Vi tager Århus Omegns beslutning til efterretning. Vi har gennem de seneste år opbygget et godt samarbejde med Århus Omegn. Det glæder vi os selvfølgelig til at fortsætte."

6. november 2019.
Orientering om status på separering af kloak/regnvand, der sker følgende:
I forbindelse med projekteringsarbejdet, skal samtlige haveanlæg besigtiges. Formålet er placering af sandfangsbrønd til vand fra taget.
Besigtigelsen gennemføres onsdag d. 13.11 kl. 13 – ca 16.
Projektet udsendes i licitation november og licitation afholdes i december.
Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes i februar.
Forventet opstart entreprenørarbejde i april / måned.
Forventet aflevering efteråret 2020.
De præcise datoer meddeles dig på senere tidspunkt.

Afgørelse i forureningssagen på Bjørnholms Allé.

Modtaget fra Lars Nicolaisen Viby Grundejerforening.

 Jeg har fået brev fra Nævnenes Hus, som har afgjort sagen omkring forureningen af området, der er dækket af lokalplanforslag 1070. Vi tabte!  Det var ikke uventet, fordi afgørelsen fokuserer mere på om procedurer er overholdt end på den faktisk forurening. 

Sagen er i et 13 sider langt dokument blevet afvist. Planklagenævnet mener, at Aarhus Kommune med den screening, der har fundet sted af området, samt de tiltag der skal gøres for at forhindre, at forureningen spredes til grundvand (f.eks. vandseparering) har gjort det nødvendige. Forureningen kan således blive liggende under de boliger, der nu vil blive bygget. 

Vi kan ikke anke afgørelsen med mindre vi går til domstolene. Og det vil vi næppe få noget ud af, når planklagenævnet er kommet til den afgørelse.  

Sagen vil nu uden tvivl blive kørt igennem det kommunale system i en fart.  

Vi må selvfølgelig overveje, om vi nu kan gøre andet. Vi har den mulighed at søge foretræde i teknisk udvalg, men da hverken borgmester eller rådmand normalt gider lytte til udvalgets anbefalinger opnår vi næppe noget. Men personligt mener jeg, at vi skal bede om foretræde, fordi så er det vanskeligere at affærdige os, hvis vi senere klager over trafik, støj  og skyggeproblemer. Og så vil det være fornuftigt, hvis vi hver især møder op og giver udtryk for vore holdninger. Teknisk udvalg og rådmanden bør vide, at vi er utilfredse med byggeriet og de anvisninger, der er på trafikafviklingen.

Med venlig hilsen

Lars Nicolaisen


Tømning af haveaffaldscontainer 2019.

11. september 2018.

Afd. 10 & 13 har nu fået en ny inspektør, det blev Allan Haahr.

Allan HaahrVi ser frem til et godt samarbejde.


13. juni 2018

Vi har fået tildelt vores gamle inspektør Michael Larsen igen indtil der er ansat en ny.


4. juni 2018

Alboa meddeler.

Hermed meddeles at inspektør Hans Jørgen Rohde er fratrådt sin stilling hos ALBOA d. 31. maj 2018. I bedes indtil videre kontakte varmemesteren eller driftssekretariatet hvis I har spørgsmål til drift m.m. i jeres afdeling.


Skadestuen og Lægevagten flytter d. 29. maj 2018.

Den nye adresse er Palle Juul-Jensens Boulevard 161. Indkørsel fra Tyge Søndergaardsvej.

Skadestue og Lægevagt indgang J3.


Tømning af haveaffald i 2018

Marts

April

Maj  

Juni

Juli

August

September

Oktober 

November

torsdag den 22

torsdag den 19

torsdag den 17

torsdag den 14

torsdag den 12

torsdag den 09

torsdag den 06

torsdag den 04

torsdag den 01 + 29


20. februar 2018.

Indlæg fra Gunhild Jakobsen Lykkesholms Allé 2. 


9. december 2017.

Det nye vaskehus er klar til brug. Se mere her.

  


1. december 2017.

Den 17. december træder den nye køreplan for bybusserne og Letbanen i kraft. Letbanen kører dog ikke til Viby før der er tilladelse til at køre på odderruten. linje 1A har fået stop på Skanderborgvej ved Bjørnholms Allé / Øster Allé.

Køreplan Linie 1A & 14

Køreplan Linie 4A

Køreplan Letbanen

Rejseplanen, planlæg din rejse.


27. november 2017.

Info om vaskehuset.

Mandag d. 4. december bliver de gamle vaskemaskiner fjernet, tirsdag d. 5.december males vaskehus, gang og toilet, onsdag d. 6. december bliver der installeret nye maskiner og booking/betalingsanlæg. Se mere her.

Onsdag d. 6. december kl. 16:00 er der demonstration af det nye vaskeri.


6. november 2017.

Vinter og frost nærmer sig, de der har udvendig vand skal huske at lukke for det da det er jer selv personligt der kommer til at betale event. vandskader pga. sprængte rør 


6. september 2017.

Vi har igen haft driftstop på den røde vaskemaskine, denne gang skyldtes det at en beboer vaskede gulvmåtter med gummibagside, disse må ikke komme i maskinerne da gummiet opløses af varmen og tilstopper ventilen i bunden af maskinen.

Vh. Bestyrelsen.


9. juli 2017.
Til Beboerne i afd.10.
 
Bestyrelsen har besluttet at købe nye borde til fælleshuset.
 
    

 27. marts 2017.

Kongsvang som knudepunkt: Midtbyen skal gå til Viby Torv.. Se mere her.


25. januar 2017.

Afdelingen har nu fået opsat vores nye hjertestarter, den er opsat til venstre inde i carporten ved Lykkesholms Alle 1. Se mere her.


12. januar 2016.

Bestyrelsen har i dag bestilt en ZOLL AED Plus hjertestarter, den vil blive opsat i carporten ved Lykkesholms Alle 1.


30. maj 2016.

 Alboa har fået ny formand, det blev den tidligere næstformand i ALBOAs´s bestyrelse Michael Korsholm.
De 4 bestyrelsesmedlemmer der var på valg blev genvalgt.
Nyt bestyrelsesmedlem for 1 År, i stedet for Michael Korsholm er Mads Madsen, afdeling 80 Salamanderparken. 
   Vi Ønsker alle tillykke med valget. Se mere her her.


16. maj 2016.

Bestyrelsen informerer.
Sommeren er på vej og bestyrelsen Ønsker alle får en god sommer. Samtidig vil vi lige opfriske nogle ting. 
  HUSK.
Når I kommer ting i skraldespandene, så skal husholdnings, pap, papir og flasker i de rigtige containere. I flaske containeren må kun komme flasker og rengjorte glas uden låg. Ikke plastflasker eller porcelæn m.m. Papkasser klappes sammen eller trædes sammen, så de ikke fylder så meget. Der må ikke komme haveaffald i containerne til husholdningsaffald. I kan bestille en spand til haveaffald ved at ringe til afdelingens Inspektor. Tlf. 87 406 756. Større ting så som kaffemaskiner, husholdningsmaskiner, møbler osv. skal man selv sarge for at få bortkørt. Der er også den mulighed at kontakte Affald Varme, de afhenter storskrald efter aftale. Da vi alle gerne vil have, at området ser pænt ud skal I huske at holde jeres haver pæne og rydelige, ligeledes skal hækkene klippes og der skal fejes langs veje og fortov. Husk også at udestuer, redskabsskure, drivhuse er noget den enkelte står for vedligeholdelsen af Det er vigtigt at vi alle er med til at vort boligområde ser pænt ud!
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen.


1. februar 2016.

Ny vasketavle!
Tavlen med de nye vasketider er nu kommet, og er blevet opsat mandag den 22/2. Den gamle tavle vil blive fjernet når den sidste lås er flyttet over. 
 
De nye tider er.
Kl. 07:00 - 11:00
Kl. 11:00 - 14:00
Kl. 14:00 - 19:00
Kl. 19:00 - 22:00.
 
HUSK hvis du ikke har påbegyndt din vasketid senest 30 min. efter start må andre benytte vaskemaskinerne.
PS: Det skal understreges, at vaskehuset kun må benyttes til at vaske beboernes eget tøj. Det er strengt forbudt at vaske for andre.
Bestyrelsen


 

 

 

Kvik kalenderen.

Mød din nabo i fælleshuset d. 11. marts kl. 15:00.

Ekstraordinært afdelingsmøde i fælleshuset d. 18. marts kl. 17:00 Mødet er aflyst p.g.a. Covid 19.


Førstehjælp og brug af hjertestarter Se film her.
Sidste nyt.

31. marts 2020.

Alle tv-kunder får ekstra tv-kanaler i påsken. Se mere under nyt fra YouSee.

25. februar 2020.

I følge formanden for Viby fællesråd kommer lokalplan1070 ikke i Byrådet på denne side af sommerferien.

10. januar 2020.

Vi beklager besværet med Bland Selv. Se mere på Nyt fra YouSee.

Nye TV kanaler i januar 2020. Se mere på Nyt fra YouSee.

Alle kanalomlægninger forvendtes afsluttet d. 13/1 2020 kl. 20:00. Se mere på Nyt fra YouSee.

 6. januar 2020.

Jeres beboere og medlemmer kan nu blande i Bland Selv. SE MERE HER.

 28. december 2019.

Nye TV kanaler i januar 2020. Se mere her.

 17. november 2019.

Byggeri i Aarhus Syd: Planer om højt hus ved Viby Torv og boliger i del af erhvervsområde. Se lokalplaner.

Ny park med eventplads ved Eskelund & Debatoplæg - Helhedsplan for Skanderborgvej | Høringsportalen - Aarhus kommune. Se mere under Lokalplaner.

Ny tidslinie for lokalplan 1070. Se her.

Afgørelse i forureningssagen på Bjørnholms Allé.

Se høringssvar til lokalplan.

Lokalplan 1070, byggeriet godkendt på byrådsmødet d. 23. maj 2018. Se under lokalplan.

Lokalplan 1070, Boligområde ved Bjørnholms Allé i Viby - Forslag.

 Se her.
 
31. marts 2020.
Alle tv-kunder får ekstra tv-kanaler i påsken. SE MERE HER.
13. marts 2020.
Danmark er i øjeblikket i en helt særlig situation. SE MERE HER.
10. januar 2020.
Vi beklager besværet med Bland Selv. SE MERE HER.
28. december 2019.
Nye TV kanaler i januar 2020. Se mere her.
20. november 2019.
 6. november 2019.
 27. september 2019.
17. september 2019.
 22. august 2019
3. juli 2019.
16. juni 2019.
 29. november 2018.
19. november 2018.
15. november 2018.

  • Sitemap
  • Sidst opdate: April 01, 2020, 08:05