Du er her:   Hjem > Rotter

Rotter

ALBOA er lukket land for rotter


ALBOA har skærpet sin strategi overfor rotter. Det betyder, at ALBOA over det næste år vil opsætte rottespærrer overalt, hvor det er muligt.

 

Strategi mod rotter

ALBOA har tidligere opsat rottespærrer i spildevandsledningerne, men nu får også regnvandsledningerne en rottespærre. Den nye strategi betyder, at næsten alle afdelinger i løbet af 2019 vil få en eller flere rottespærrer installeret.
  ALBOA opsætter rottespærrerne i skelbrønde. Dermed afskæres afdelingernes ledningsnet fra hovedledningsnettet. Rotter kan godt komme ud af en rottespærre, men de kan ikke komme ind igen. På den måde bliver det lettere at finde ud af, hvor rotterne er, og at gøre en koncentreret indsats for at komme af med dem.
 
Med de nye rottespærrer har ALBOA modificeret sin rottestrategi, så den nu ser ud som følger:
 
  ALBOAs overordnede mål for rottebekæmpelsen
 
  ALBOAs mål for rottebekæmpelsen er:
• at yde en hurtig indsats
• at bekæmpe rotterne effektivt
• at foretage en præventiv bekæmpelse ved at montere rottespærrer i skelbrønde.
Ved anmeldelse af rotter vil varmemesteren iværksætte en bekæmpelse inden for maksimalt tre arbejdsdage.
 
I tilfælde af forekomst af rotter indendørs vil ALBOA iværksætte bekæmpelsen omgående.
 
  Beskrivelse af tiltag i rottebekæmpelsen
 
Tiltag for opnåelse af beskrevne mål til forebyggelse og bekæmpelse af rotter er:
• Præventiv indsats
• Hurtig og effektiv indsats
• Renovering af spildevandsledninger
 
  Præventiv
I alle afdelinger – hvor tekniske muligt – er der i perioden 2014 – 2016 monteret en rottespærre i skelbrøndene i spildevandsledningerne. ALBOA vil i 2019/2020 – hvor det er teknisk muligt – montere en rottespærre i skelbrønde i regnvandsledningerne.
 
  Hurtig og effektiv
Der vil maksimalt gå tre arbejdsdage fra ALBOA modtager en anmeldelse om rotter, til rottebekæmperen første gang besøger den aktuelle afdeling.
 
Ved forekomst af rotter indendørs iværksætter ALBOA bekæmpelsen omgående. ALBOA rekvirerer firmaerne PestGuard, Mortalin eller tilsvarende skadedyrsbekæmper. Ved alle indberetninger om rotter sørger varmemesteren eller skadedyrfirmaet for anmeldelse til den kommunale rottebekæmper.
 
  Rottebekæmper følger denne procedure i forbindelse med forekomst af rotter:
• Årsag klarlægges
• Bekæmpelse foretages
• Dato for efterfølgende tilsynsbesøg
• Dato for sag afsluttet
 
  Tidsplan
Primo 2020 har ALBOA i alle afdelinger – hvor det er teknisk muligt – foretaget en præventiv bekæmpelse ved montering af rottespærrer i alle skelbrønde i regn – og spildevandsledninger. I fald rotterne dukker op alligevel, indeholder aftalen også en procedure for bekæmpelse af rotter i afdelingernes interne ledningsnet.
 
  Aftalen indeholder følgende:
 
1. Ved installation af rottespærrer: Skadedyrsbekæmper kontakter varmemesteren og/eller inspektøren for oplysning om placering af skelbrønd og eventuelt kort over brøndene.
 
2. Hvis der er behov for bekæmpelse, indhenter ALBOA tilbud på tre måneders bekæmpelse. I den periode holder skadedyrsbekæmper og varmemester løbende bekæmpelse under observation. Det sker blandt andet ved månedlige skudstatistikker.

 

 

 

 

Kvik kalenderen.

 Mød din nabo i fælleshuset d. 12. februar kl. 15:00.

Førstehjælp og brug af hjertestarter Se film her.
Sidste nyt.
10. januar 2020.
Vi beklager besværet med Bland Selv. Se mere på Nyt fra YouSee.
Nye TV kanaler i januar 2020. Se mere på Nyt fra YouSee.
Alle kanalomlægninger forvendtes afsluttet d. 13/1 2020 kl. 20:00. Se mere på Nyt fra YouSee.
6. januar 2020.
Jeres beboere og medlemmer kan nu blande i Bland Selv. SE MERE HER. 
28. december 2019.
Nye TV kanaler i januar 2020. Se mere her.

 17. november 2019.
Byggeri i Aarhus Syd: Planer om højt hus ved Viby Torv og boliger i del af erhvervsområde. Se lokalplaner.
Arbejdet med en sammenlægning mellem Århus Omegn og ALBOA stopper. Se her.
 Ny park med eventplads ved Eskelund & Debatoplæg - Helhedsplan for Skanderborgvej | Høringsportalen - Aarhus kommune. Se mere under Lokalplaner.

Ny tidslinie for lokalplan 1070. Se her.
Afgørelse i forureningssagen på Bjørnholms Allé.
Se regnskabet for 2018
Tømning af haveaffaldscontainer 2019.
 Ny tidsplan for lokalplan 1070 Bjørnholms Allé.
Lokalplan, ny Eventplads på Eskelund.
Ny tidsplan på Lokalplan 1070 Bjørnholms Allé.
Spørgsmål om rentefradrag på køkkenmoderniseringer.
Havereglement 2018
Tidsplan for behandling af lokalplanen se mere her.
Se artikkel i Aarhus Stiftstiende om lokalplan 1070.
Se høringssvar til lokalplan
Lokalplan 1070, byggeriet godkendt på byrådsmødet d. 23. maj 2018. Se under lokalplan.

Lokalplan 1070, Boligområde ved Bjørnholms Allé i Viby - Forslag.

Dagsorden til møde i Magistraten, mandag 7. maj 2018. Se under lokalplan.
 Se her.
 
10. januar 2020.
Vi beklager besværet med Bland Selv. SE MERE HER.
 
28. december 2019.
Nye TV kanaler i januar 2020. Se mere her.
20. november 2019.

 6. november 2019.
 27. september 2019.
17. september 2019.
 22. august 2019
3. juli 2019.

16. juni 2019.

 29. november 2018.

19. november 2018.
15. november 2018.
 

  • Sitemap
  • Sidst opdate: January 24, 2020, 11:48