Du er her:   Hjem > Rotter

Rotter

ALBOA er lukket land for rotter


ALBOA har skærpet sin strategi overfor rotter. Det betyder, at ALBOA over det næste år vil opsætte rottespærrer overalt, hvor det er muligt.

 

Strategi mod rotter

ALBOA har tidligere opsat rottespærrer i spildevandsledningerne, men nu får også regnvandsledningerne en rottespærre. Den nye strategi betyder, at næsten alle afdelinger i løbet af 2019 vil få en eller flere rottespærrer installeret.
  ALBOA opsætter rottespærrerne i skelbrønde. Dermed afskæres afdelingernes ledningsnet fra hovedledningsnettet. Rotter kan godt komme ud af en rottespærre, men de kan ikke komme ind igen. På den måde bliver det lettere at finde ud af, hvor rotterne er, og at gøre en koncentreret indsats for at komme af med dem.
 
Med de nye rottespærrer har ALBOA modificeret sin rottestrategi, så den nu ser ud som følger:
 
  ALBOAs overordnede mål for rottebekæmpelsen
 
  ALBOAs mål for rottebekæmpelsen er:
• at yde en hurtig indsats
• at bekæmpe rotterne effektivt
• at foretage en præventiv bekæmpelse ved at montere rottespærrer i skelbrønde.
Ved anmeldelse af rotter vil varmemesteren iværksætte en bekæmpelse inden for maksimalt tre arbejdsdage.
 
I tilfælde af forekomst af rotter indendørs vil ALBOA iværksætte bekæmpelsen omgående.
 
  Beskrivelse af tiltag i rottebekæmpelsen
 
Tiltag for opnåelse af beskrevne mål til forebyggelse og bekæmpelse af rotter er:
• Præventiv indsats
• Hurtig og effektiv indsats
• Renovering af spildevandsledninger
 
  Præventiv
I alle afdelinger – hvor tekniske muligt – er der i perioden 2014 – 2016 monteret en rottespærre i skelbrøndene i spildevandsledningerne. ALBOA vil i 2019/2020 – hvor det er teknisk muligt – montere en rottespærre i skelbrønde i regnvandsledningerne.
 
  Hurtig og effektiv
Der vil maksimalt gå tre arbejdsdage fra ALBOA modtager en anmeldelse om rotter, til rottebekæmperen første gang besøger den aktuelle afdeling.
 
Ved forekomst af rotter indendørs iværksætter ALBOA bekæmpelsen omgående. ALBOA rekvirerer firmaerne PestGuard, Mortalin eller tilsvarende skadedyrsbekæmper. Ved alle indberetninger om rotter sørger varmemesteren eller skadedyrfirmaet for anmeldelse til den kommunale rottebekæmper.
 
  Rottebekæmper følger denne procedure i forbindelse med forekomst af rotter:
• Årsag klarlægges
• Bekæmpelse foretages
• Dato for efterfølgende tilsynsbesøg
• Dato for sag afsluttet
 
  Tidsplan
Primo 2020 har ALBOA i alle afdelinger – hvor det er teknisk muligt – foretaget en præventiv bekæmpelse ved montering af rottespærrer i alle skelbrønde i regn – og spildevandsledninger. I fald rotterne dukker op alligevel, indeholder aftalen også en procedure for bekæmpelse af rotter i afdelingernes interne ledningsnet.
 
  Aftalen indeholder følgende:
 
1. Ved installation af rottespærrer: Skadedyrsbekæmper kontakter varmemesteren og/eller inspektøren for oplysning om placering af skelbrønd og eventuelt kort over brøndene.
 
2. Hvis der er behov for bekæmpelse, indhenter ALBOA tilbud på tre måneders bekæmpelse. I den periode holder skadedyrsbekæmper og varmemester løbende bekæmpelse under observation. Det sker blandt andet ved månedlige skudstatistikker.

 


PeakCounter
Kvik kalenderen.
 
Mød din nabo i fælleshuset 9. oktober.
Julefrokost d. 6. december kl. 12:30.

Kære seniorer i Smilets by 

Vi håber, at nogle af jer får lyst til at overvære Visens Skibs GRATIS underholdning i foyeren i Musikhuset Aarhus den 4. oktober 2019 kl. 15-16:30.

Se mere her. 


Førstehjælp og brug af hjertestarter Se film her.
Sidste nyt.
 
Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 16.09.19 

Ny park med eventplads ved Eskelund & Debatoplæg - Helhedsplan for Skanderborgvej | Høringsportalen - Aarhus kommune. Se mere under Lokalplaner.

Ny tidslinie for lokalplan 1070. Se her.

Afgørelse i forureningssagen på Bjørnholms Allé.

Se regnskabet for 2018

 ALBOA er lukket land for rotter.
Tømning af haveaffaldscontainer 2019.
 Ny tidsplan for lokalplan 1070 Bjørnholms Allé.

Lokalplan, ny Eventplads på Eskelund.

Ny tidsplan på Lokalplan 1070 Bjørnholms Allé.
Spørgsmål om rentefradrag på køkkenmoderniseringer.
 
Havereglement 2018
 
Tidsplan for behandling af lokalplanen se mere her.
 
Afd. 10 & 13 har nu fået en ny inspektør, det blev Allan Haahr.
 
Se artikkel i Aarhus Stiftstiende om lokalplan 1070.
 
Se høringssvar til lokalplan 1070.
 Aarhus Kommune afholder borgermøde om Lokalplan 1070

 Inspektør Hans Jørgen Rohde er fratrådt sin stilling hos ALBOA d. 31. maj 2018. Michael Larsen overtager indtil en ny inspektør er ansat.

Skadestuen og Lægevagten flytter d. 29. maj 2018. Se under Beboer info
 
 
23. maj 2018.
Lokalplan 1070, byggeriet godkendt på byrådsmødet d. 23. maj 2018. Se under lokalplan.
3. maj 2018.

Lokalplan 1070, Boligområde ved Bjørnholms Allé i Viby - Forslag.

Dagsorden til møde i Magistraten, mandag 7. maj 2018. Se under lokalplan.


 

 

 Se her.
 
17. september 2019.
 22. august 2019
3. juli 2019.

16. juni 2019.

 29. november 2018.

19. november 2018.
15. november 2018.
6. september 2018.
Stream tv-pakken direkte via Apple TV
17. juni 2018.
Tre nye streamingtjenester i Bland Selv.
 17. juni 2018.
Tal som en lokal i Europa
14. juni 2018.
Få 5 % i bonus med YouSee Mobil.

2. maj 2018.
YouSee Comedy: Ny dansk kanal til alle, der elsker comedy.
30. april 2018.
Vi har fyldt en truck med gratis slik og underholdning.
24. marts 2018.
Under sommerens VM i Rusland.
6. marts 2018.
Tag både tv-pakke og musik med på rejser i hele EU

6. februar 2018.
Bland en tv-pakke med både tv og streaming.
1. februar 2018.
Skaber fuldt integrerede medie og kommunikationsudbyder.

 

  • Sitemap
  • Sidst opdate: September 17, 2019, 11:01