Du er her:   Hjem > Rotter

Rotter

ALBOA er lukket land for rotter


ALBOA har skærpet sin strategi overfor rotter. Det betyder, at ALBOA over det næste år vil opsætte rottespærrer overalt, hvor det er muligt.

 

Strategi mod rotter

ALBOA har tidligere opsat rottespærrer i spildevandsledningerne, men nu får også regnvandsledningerne en rottespærre. Den nye strategi betyder, at næsten alle afdelinger i løbet af 2019 vil få en eller flere rottespærrer installeret.
  ALBOA opsætter rottespærrerne i skelbrønde. Dermed afskæres afdelingernes ledningsnet fra hovedledningsnettet. Rotter kan godt komme ud af en rottespærre, men de kan ikke komme ind igen. På den måde bliver det lettere at finde ud af, hvor rotterne er, og at gøre en koncentreret indsats for at komme af med dem.
 
Med de nye rottespærrer har ALBOA modificeret sin rottestrategi, så den nu ser ud som følger:
 
  ALBOAs overordnede mål for rottebekæmpelsen
 
  ALBOAs mål for rottebekæmpelsen er:
• at yde en hurtig indsats
• at bekæmpe rotterne effektivt
• at foretage en præventiv bekæmpelse ved at montere rottespærrer i skelbrønde.
Ved anmeldelse af rotter vil varmemesteren iværksætte en bekæmpelse inden for maksimalt tre arbejdsdage.
 
I tilfælde af forekomst af rotter indendørs vil ALBOA iværksætte bekæmpelsen omgående.
 
  Beskrivelse af tiltag i rottebekæmpelsen
 
Tiltag for opnåelse af beskrevne mål til forebyggelse og bekæmpelse af rotter er:
• Præventiv indsats
• Hurtig og effektiv indsats
• Renovering af spildevandsledninger
 
  Præventiv
I alle afdelinger – hvor tekniske muligt – er der i perioden 2014 – 2016 monteret en rottespærre i skelbrøndene i spildevandsledningerne. ALBOA vil i 2019/2020 – hvor det er teknisk muligt – montere en rottespærre i skelbrønde i regnvandsledningerne.
 
  Hurtig og effektiv
Der vil maksimalt gå tre arbejdsdage fra ALBOA modtager en anmeldelse om rotter, til rottebekæmperen første gang besøger den aktuelle afdeling.
 
Ved forekomst af rotter indendørs iværksætter ALBOA bekæmpelsen omgående. ALBOA rekvirerer firmaerne PestGuard, Mortalin eller tilsvarende skadedyrsbekæmper. Ved alle indberetninger om rotter sørger varmemesteren eller skadedyrfirmaet for anmeldelse til den kommunale rottebekæmper.
 
  Rottebekæmper følger denne procedure i forbindelse med forekomst af rotter:
• Årsag klarlægges
• Bekæmpelse foretages
• Dato for efterfølgende tilsynsbesøg
• Dato for sag afsluttet
 
  Tidsplan
Primo 2020 har ALBOA i alle afdelinger – hvor det er teknisk muligt – foretaget en præventiv bekæmpelse ved montering af rottespærrer i alle skelbrønde i regn – og spildevandsledninger. I fald rotterne dukker op alligevel, indeholder aftalen også en procedure for bekæmpelse af rotter i afdelingernes interne ledningsnet.
 
  Aftalen indeholder følgende:
 
1. Ved installation af rottespærrer: Skadedyrsbekæmper kontakter varmemesteren og/eller inspektøren for oplysning om placering af skelbrønd og eventuelt kort over brøndene.
 
2. Hvis der er behov for bekæmpelse, indhenter ALBOA tilbud på tre måneders bekæmpelse. I den periode holder skadedyrsbekæmper og varmemester løbende bekæmpelse under observation. Det sker blandt andet ved månedlige skudstatistikker.

 

 

 

 

Kvik kalenderen.

Afdelingsmøde d. 11. september 2024 kl. 17:00


Førstehjælp og brug af hjertestarter Se film her.
Sidste nyt.
28. marts 2023.
Sidste nyt om den tidligere lokalplan 1070 SE HER:
27. januar 2023.
Nu ser det ud til at der sker noget på Bjørnholms Allé
25. januar 2023.
P. forbudet på Bjørnholms Allé 1 - 13: Se mere her

 
13. januar 2023.
Opvaskemaskinen i fælleshuset: Se mere her

13. december 2022.
Ny aftale om haveaffalds containere 2023.

2. september 2022.
Afgørelse i kalge over lokalplan 1070:

12. august 2022.
Nu kommer der snart Aura fibernet i afdelingen. SE MERE HER.

19. juni 2022
Vandalernes paradis: Hærværk og knuste ruder præger tomme erhvervsbygninger. Se mere her:

10. juni 2022.
Nu er håndværkerne gået i gang med at afrense taget på Fælleshuset. SE HER.

31. maj 2022.
Jani og jeg deltog i Alboa's repræsentantskabsmøde på Scandic i Østergade her i aften.
Alboa's formand gennem de sidste 6 år Michael Korsholm havde valgt at trække sig af personlige årsager (Han er flyttet til Thisted).
Bestyrelsen havde indstillet bestyrelsesmedlem Carsten Bach Mikkelsen til ny formand, da der ikke var modkandidater blev Carsten valgt. SE MERE HER

30. marts 2022.
Vi fik denne takke skrivelse fra Bodils børn:
Kære ALBOA's afdeling 10.
Vi, Ulla, Christian og Anne Catherine, vil gerne takke for opmærksomheden til vores Mors bisættelse. Som sagt, er det i vores Mors ånd at der i stedet for blomster blev doneret penge til Shantel og Hope i Kenya, og vi kan med glæde fortælle at der blev doneret til 13 måneders skolegang, for begge børn. Vores Mor, hvor end hun nu er, er helt sikkert meget glad og taknemmelig for det! Tusind tak!

23. februar 2022.
Så er der lavet aftale om rep. af tag og op pudsning af udermur på fælleshuset.

21. februat 2022.
Tømningstider af haveaffaldsbeholdere i 2022,

15. februar 2022.
Der kommer nye vasketider pr. 1. marts 2022, undlad venligst at booke tider i marts måned indtil tiderne er ændret, det sker d. 1. marts om morgenen når Nortec personalet møder ind. Se her:
Nyt fra YouSee
 Se her.
 
16. oktober 2021.
1. oktober 2021.
1. oktober 2020.
Nye priser og kanalombytning 1. januar 2021. Se mere på Nyt fra YouSee
 
 

  • Sitemap
  • Sidst opdate: June 16, 2024, 12:59