Du er her:   Hjem > Beboer info

Beboer info

15. september 2021.
  På det nydelige afdelingsmøde fik vi valgt en ny bestyrelse, ny formand blev Niels Sørensen, Kirsten Holst blev genvalgt og ny i bestyrelsen er Majken Hansen, supleant blev Tove Kristensen, vi ser frem til et godt samarbejde.
  Referat fra afdelingsmødet d. 13/9-21 er tilgængeligt, se under Referater og regnskab/afdelingsmøder. Hvis du boer i afdelingen kan den også ses på mit.alboa.dk.
11. juni 2021.
Vi har fået ny inspektør i delingen, velkommen til Michael Vibe, vi ser hen til et godt samarbejde.
15. april 2021.
Nu kommer lokalplanen på næste Magistratsmøde: Lokalplan 1070. Dagsorden til Magistratens møde den 19. april 2021.
17. juni 2020.
 10. juni 2020.
Resultat af urafstemningen om separering af regnvand og kloak.
Der indkom 16 kuverter af 25 omdelte, der var 3 kuverter med kun 1 stemmeseddel i hver.
Resultat: Ja - 24, Nej - 4, så forslaget er vedtaget.
19. februar 2020.

Tømning af haveaffald i 2021.

Torsdag den  18/3
Torsdag den  15/4
Torsdag den  13/5
Torsdag den  10/6
Torsdag den  8/7
Torsdag den  5/8
Torsdag den  2/9
Torsdag den  30/9
Torsdag den  28/10
Torsdag den  25/11

Hent PDF.


7. november 2019.

Arbejdet med en sammenlægning mellem Århus Omegn og ALBOA stopper.

Århus Omegns bestyrelse har på et ekstraordinært møde onsdag den 6. november valgt at stoppe det videre arbejde frem mod en sammenlægning med ALBOA.  ALBOA har modtaget en orientering fra Århus Omegn, som du kan læse her.
"Vi er overraskede," siger ALBOAs direktør, Svend Erik Møller. "Vi har i to bestyrelsesmøder den 10. oktober og den 30. oktober bekræftet den politiske vilje til at arbejde med grundlaget for en sammenlægning. Vi synes, vi har mange gode ting til fælles, og vi havde glædet os til den videre proces. Vi tager Århus Omegns beslutning til efterretning. Vi har gennem de seneste år opbygget et godt samarbejde med Århus Omegn. Det glæder vi os selvfølgelig til at fortsætte."

6. november 2019.
Orientering om status på separering af kloak/regnvand, der sker følgende:
I forbindelse med projekteringsarbejdet, skal samtlige haveanlæg besigtiges. Formålet er placering af sandfangsbrønd til vand fra taget.
Besigtigelsen gennemføres onsdag d. 13.11 kl. 13 – ca 16.
Projektet udsendes i licitation november og licitation afholdes i december.
Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes i februar.
Forventet opstart entreprenørarbejde i april / måned.
Forventet aflevering efteråret 2020.
De præcise datoer meddeles dig på senere tidspunkt.

Afgørelse i forureningssagen på Bjørnholms Allé.

Modtaget fra Lars Nicolaisen Viby Grundejerforening.

 Jeg har fået brev fra Nævnenes Hus, som har afgjort sagen omkring forureningen af området, der er dækket af lokalplanforslag 1070. Vi tabte!  Det var ikke uventet, fordi afgørelsen fokuserer mere på om procedurer er overholdt end på den faktisk forurening. 

Sagen er i et 13 sider langt dokument blevet afvist. Planklagenævnet mener, at Aarhus Kommune med den screening, der har fundet sted af området, samt de tiltag der skal gøres for at forhindre, at forureningen spredes til grundvand (f.eks. vandseparering) har gjort det nødvendige. Forureningen kan således blive liggende under de boliger, der nu vil blive bygget. 

Vi kan ikke anke afgørelsen med mindre vi går til domstolene. Og det vil vi næppe få noget ud af, når planklagenævnet er kommet til den afgørelse.  

Sagen vil nu uden tvivl blive kørt igennem det kommunale system i en fart.  

Vi må selvfølgelig overveje, om vi nu kan gøre andet. Vi har den mulighed at søge foretræde i teknisk udvalg, men da hverken borgmester eller rådmand normalt gider lytte til udvalgets anbefalinger opnår vi næppe noget. Men personligt mener jeg, at vi skal bede om foretræde, fordi så er det vanskeligere at affærdige os, hvis vi senere klager over trafik, støj  og skyggeproblemer. Og så vil det være fornuftigt, hvis vi hver især møder op og giver udtryk for vore holdninger. Teknisk udvalg og rådmanden bør vide, at vi er utilfredse med byggeriet og de anvisninger, der er på trafikafviklingen.

Med venlig hilsen

Lars Nicolaisen


11. september 2018.

Afd. 10 & 13 har nu fået en ny inspektør, det blev Allan Haahr.

Allan HaahrVi ser frem til et godt samarbejde.


13. juni 2018

Vi har fået tildelt vores gamle inspektør Michael Larsen igen indtil der er ansat en ny.


4. juni 2018

Alboa meddeler.

Hermed meddeles at inspektør Hans Jørgen Rohde er fratrådt sin stilling hos ALBOA d. 31. maj 2018. I bedes indtil videre kontakte varmemesteren eller driftssekretariatet hvis I har spørgsmål til drift m.m. i jeres afdeling.


Skadestuen og Lægevagten flytter d. 29. maj 2018.

Den nye adresse er Palle Juul-Jensens Boulevard 161. Indkørsel fra Tyge Søndergaardsvej.

Skadestue og Lægevagt indgang J3.

 

Indlæg fra Gunhild Jakobsen Lykkesholms Allé 2. 


9. december 2017.

Det nye vaskehus er klar til brug. Se mere her.

  

 


9. juli 2017.

Til Beboerne i afd.10.
 
Bestyrelsen har besluttet at købe nye borde til fælleshuset.
 
    

 

25. januar 2017.

Afdelingen har nu fået opsat vores nye hjertestarter, den er opsat til venstre inde i carporten ved Lykkesholms Alle 1. Se mere her.


12. januar 2016.

Bestyrelsen har i dag bestilt en ZOLL AED Plus hjertestarter, den vil blive opsat i carporten ved Lykkesholms Alle 1.


30. maj 2016.

 Alboa har fået ny formand, det blev den tidligere næstformand i ALBOAs´s bestyrelse Michael Korsholm.
De 4 bestyrelsesmedlemmer der var på valg blev genvalgt.
Nyt bestyrelsesmedlem for 1 År, i stedet for Michael Korsholm er Mads Madsen, afdeling 80 Salamanderparken. 
   Vi Ønsker alle tillykke med valget. Se mere her her.


16. maj 2016.

Bestyrelsen informerer.
Sommeren er på vej og bestyrelsen Ønsker alle får en god sommer. Samtidig vil vi lige opfriske nogle ting. 
  HUSK.
Når I kommer ting i skraldespandene, så skal husholdnings, pap, papir og flasker i de rigtige containere. I flaske containeren må kun komme flasker og rengjorte glas uden låg. Ikke plastflasker eller porcelæn m.m. Papkasser klappes sammen eller trædes sammen, så de ikke fylder så meget. Der må ikke komme haveaffald i containerne til husholdningsaffald. I kan bestille en spand til haveaffald ved at ringe til afdelingens Inspektor. Tlf. 87 406 756. Større ting så som kaffemaskiner, husholdningsmaskiner, møbler osv. skal man selv sarge for at få bortkørt. Der er også den mulighed at kontakte Affald Varme, de afhenter storskrald efter aftale. Da vi alle gerne vil have, at området ser pænt ud skal I huske at holde jeres haver pæne og rydelige, ligeledes skal hækkene klippes og der skal fejes langs veje og fortov. Husk også at udestuer, redskabsskure, drivhuse er noget den enkelte står for vedligeholdelsen af Det er vigtigt at vi alle er med til at vort boligområde ser pænt ud!
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen.


 


 

 

 

Kvik kalenderen.

Julefrokost i Fælleshuset d. 9. december kl. 13:00, tilmelding senest d. 2/12. Se her.

Førstehjælp og brug af hjertestarter Se film her.
Sidste nyt.
15. september 2021.
  På det nydelige afdelingsmøde fik vi valgt en ny bestyrelse, ny formand blev Niels Sørensen, Kirsten Holst blev genvalgt og ny i bestyrelsen er Majken Hansen, supleant blev Tove Kristensen, vi ser frem til et godt samarbejde.
  Referat fra afdelingsmødet d. 13/9-21 er tilgængeligt, se under Referater og regnskab/afdelingsmøder. Hvis du boer i afdelingen kan den også ses på mit.alboa.dk.
6. august 2021. 
Afdelingsformand Peter Andersen er med virkning fra dd. udtrådt af afdelingsbestyrelsen.
Vi har fået ny inspektør i delingen, velkommen til Michael Vibe. Se her.

 

 Se her.
 
16. oktober 2021.
1. oktober 2021.
1. oktober 2020.
Nye priser og kanalombytning 1. januar 2021. Se mere på Nyt fra YouSee
 
 

  • Sitemap
  • Sidst opdate: October 17, 2021, 11:09