Helhedsplan for Skanderborgvej.

5. juni 2019.

 Debatoplæg - Helhedsplan for Skanderborgvej | Høringsportalen - Aarhus kommune.

Bor du i Viby og har du interesse for byens fremtid?

Så skal du følge med her, fordi Aarhus Kommune er i den indledende fase med at udvikle en helhedsplan for fremtidens byudvikling langs Skanderborgvej fra Øllegårdsvej i vest til Marselis Boulevard i øst.

Har du en mening om byggehøjde, højhuse, parkeringshuse, parkeringspladser, udseende af området, nedrivelser, legepladser, natur, trafik, forurening osv, så er fristen for Høringen den 21. juni 2019.

Så send din mening inden den 21. juni via dette link: https://deltag.aarhus.dk/…/debatoplaeg-helhedsplan-skanderb…

Hvis du har brug for hjælp til at skrive skal vi måske oprette et møde en aften?

Vil du høre kommunes tanker om Viby's fremtid, så skal du komme til Borgermøde tirsdag den 11. juni 2019 kl. 17 - 19 i Samlingssalen på Viby Gymnasium.
Tilmeldingskrav via mail: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 7. juni 2019 kl. 12:00.

Det er utrolig vigtigt alle gode Viby borgere sender et høringssvar med sine ønsker og holdninger om Viby's fremtid inden 21. juni og deltager i mødet den 11. juni.

Her kan du læse deres oplæg: https://aarhus.dk/…/debatoplaeg-helhedsplan-for-skanderborg…

https://deltag.aarhus.dk/…/debatoplaeg-helhedsplan-skanderb…

deltag.aarhus.dk