Du er her:   Hjem > Rotter

Rotter

ALBOA er lukket land for rotter


ALBOA har skærpet sin strategi overfor rotter. Det betyder, at ALBOA over det næste år vil opsætte rottespærrer overalt, hvor det er muligt.

 

Strategi mod rotter

ALBOA har tidligere opsat rottespærrer i spildevandsledningerne, men nu får også regnvandsledningerne en rottespærre. Den nye strategi betyder, at næsten alle afdelinger i løbet af 2019 vil få en eller flere rottespærrer installeret.
  ALBOA opsætter rottespærrerne i skelbrønde. Dermed afskæres afdelingernes ledningsnet fra hovedledningsnettet. Rotter kan godt komme ud af en rottespærre, men de kan ikke komme ind igen. På den måde bliver det lettere at finde ud af, hvor rotterne er, og at gøre en koncentreret indsats for at komme af med dem.
 
Med de nye rottespærrer har ALBOA modificeret sin rottestrategi, så den nu ser ud som følger:
 
  ALBOAs overordnede mål for rottebekæmpelsen
 
  ALBOAs mål for rottebekæmpelsen er:
• at yde en hurtig indsats
• at bekæmpe rotterne effektivt
• at foretage en præventiv bekæmpelse ved at montere rottespærrer i skelbrønde.
Ved anmeldelse af rotter vil varmemesteren iværksætte en bekæmpelse inden for maksimalt tre arbejdsdage.
 
I tilfælde af forekomst af rotter indendørs vil ALBOA iværksætte bekæmpelsen omgående.
 
  Beskrivelse af tiltag i rottebekæmpelsen
 
Tiltag for opnåelse af beskrevne mål til forebyggelse og bekæmpelse af rotter er:
• Præventiv indsats
• Hurtig og effektiv indsats
• Renovering af spildevandsledninger
 
  Præventiv
I alle afdelinger – hvor tekniske muligt – er der i perioden 2014 – 2016 monteret en rottespærre i skelbrøndene i spildevandsledningerne. ALBOA vil i 2019/2020 – hvor det er teknisk muligt – montere en rottespærre i skelbrønde i regnvandsledningerne.
 
  Hurtig og effektiv
Der vil maksimalt gå tre arbejdsdage fra ALBOA modtager en anmeldelse om rotter, til rottebekæmperen første gang besøger den aktuelle afdeling.
 
Ved forekomst af rotter indendørs iværksætter ALBOA bekæmpelsen omgående. ALBOA rekvirerer firmaerne PestGuard, Mortalin eller tilsvarende skadedyrsbekæmper. Ved alle indberetninger om rotter sørger varmemesteren eller skadedyrfirmaet for anmeldelse til den kommunale rottebekæmper.
 
  Rottebekæmper følger denne procedure i forbindelse med forekomst af rotter:
• Årsag klarlægges
• Bekæmpelse foretages
• Dato for efterfølgende tilsynsbesøg
• Dato for sag afsluttet
 
  Tidsplan
Primo 2020 har ALBOA i alle afdelinger – hvor det er teknisk muligt – foretaget en præventiv bekæmpelse ved montering af rottespærrer i alle skelbrønde i regn – og spildevandsledninger. I fald rotterne dukker op alligevel, indeholder aftalen også en procedure for bekæmpelse af rotter i afdelingernes interne ledningsnet.
 
  Aftalen indeholder følgende:
 
1. Ved installation af rottespærrer: Skadedyrsbekæmper kontakter varmemesteren og/eller inspektøren for oplysning om placering af skelbrønd og eventuelt kort over brøndene.
 
2. Hvis der er behov for bekæmpelse, indhenter ALBOA tilbud på tre måneders bekæmpelse. I den periode holder skadedyrsbekæmper og varmemester løbende bekæmpelse under observation. Det sker blandt andet ved månedlige skudstatistikker.

 

 

 

 

Kvik kalenderen.

Mød din nabo, kaffe mm. i fælleshuset d. 27/5-21 kl. 15:00

Førstehjælp og brug af hjertestarter Se film her.
Sidste nyt.
 
Vi har fået ny inspektør i delingen, velkommen til Michael Vibe. Se her.
 
Lokalplan 1070. Dagsorden til Magistratens møde den 19. april 2021.
 
 17. juni 2020.
Tidsplan for adskildelse af regnvand og kloak.
10. juni 2020.
Resultat af urafstemningen om separering af regnvand og kloak.
Der indkom 16 kuverter af 25 omdelte, der var 3 kuverter med kun 1 stemmeseddel i hver.
Resultat: Ja - 24, Nej - 4, så forslaget er vedtaget.

13. maj 2020.
Plan over kloakseparering og renovering. SE UNDER BYGGESAGER.

25. februar 2020.
I følge formanden for Viby fællesråd kommer lokalplan 1070 ikke i Byrådet på denne side af sommerferien.

17. november 2019.
Byggeri i Aarhus Syd: Planer om højt hus ved Viby Torv og boliger i del af erhvervsområde. Se lokalplaner.

Ny park med eventplads ved Eskelund & Debatoplæg - Helhedsplan for Skanderborgvej | Høringsportalen - Aarhus kommune. Se mere under Lokalplaner.

Ny tidslinie for lokalplan 1070. Se her.

Afgørelse i forureningssagen på Bjørnholms Allé.

Se høringssvar til lokalplan.

Lokalplan 1070, byggeriet førstegangs behandlet d. 23. maj 2018. Se under lokalplan.


Lokalplan 1070, Boligområde ved Bjørnholms Allé i Viby - Forslag.

 Se her.
 
1. oktober 2020.
Nye priser og kanalombytning 1. januar 2021. Se mere på Nyt fra YouSee
1. maj 2020.
Nu kan vi se film fra Nordiskfilm. SE MERE HER.
 31. marts 2020.
Alle tv-kunder får ekstra tv-kanaler i påsken. SE MERE HER.
13. marts 2020.
Danmark er i øjeblikket i en helt særlig situation. SE MERE HER.
10. januar 2020.
Vi beklager besværet med Bland Selv. SE MERE HER.
28. december 2019.
Nye TV kanaler i januar 2020. Se mere her.
20. november 2019.
 6. november 2019.
 27. september 2019.
17. september 2019.
 22. august 2019
3. juli 2019.
16. juni 2019.
 29. november 2018.
19. november 2018.
15. november 2018.

  • Sitemap
  • Sidst opdate: July 30, 2021, 11:40