Du er her:   Hjem > Rotter

Rotter

ALBOA er lukket land for rotter


ALBOA har skærpet sin strategi overfor rotter. Det betyder, at ALBOA over det næste år vil opsætte rottespærrer overalt, hvor det er muligt.

 

Strategi mod rotter

ALBOA har tidligere opsat rottespærrer i spildevandsledningerne, men nu får også regnvandsledningerne en rottespærre. Den nye strategi betyder, at næsten alle afdelinger i løbet af 2019 vil få en eller flere rottespærrer installeret.
  ALBOA opsætter rottespærrerne i skelbrønde. Dermed afskæres afdelingernes ledningsnet fra hovedledningsnettet. Rotter kan godt komme ud af en rottespærre, men de kan ikke komme ind igen. På den måde bliver det lettere at finde ud af, hvor rotterne er, og at gøre en koncentreret indsats for at komme af med dem.
 
Med de nye rottespærrer har ALBOA modificeret sin rottestrategi, så den nu ser ud som følger:
 
  ALBOAs overordnede mål for rottebekæmpelsen
 
  ALBOAs mål for rottebekæmpelsen er:
• at yde en hurtig indsats
• at bekæmpe rotterne effektivt
• at foretage en præventiv bekæmpelse ved at montere rottespærrer i skelbrønde.
Ved anmeldelse af rotter vil varmemesteren iværksætte en bekæmpelse inden for maksimalt tre arbejdsdage.
 
I tilfælde af forekomst af rotter indendørs vil ALBOA iværksætte bekæmpelsen omgående.
 
  Beskrivelse af tiltag i rottebekæmpelsen
 
Tiltag for opnåelse af beskrevne mål til forebyggelse og bekæmpelse af rotter er:
• Præventiv indsats
• Hurtig og effektiv indsats
• Renovering af spildevandsledninger
 
  Præventiv
I alle afdelinger – hvor tekniske muligt – er der i perioden 2014 – 2016 monteret en rottespærre i skelbrøndene i spildevandsledningerne. ALBOA vil i 2019/2020 – hvor det er teknisk muligt – montere en rottespærre i skelbrønde i regnvandsledningerne.
 
  Hurtig og effektiv
Der vil maksimalt gå tre arbejdsdage fra ALBOA modtager en anmeldelse om rotter, til rottebekæmperen første gang besøger den aktuelle afdeling.
 
Ved forekomst af rotter indendørs iværksætter ALBOA bekæmpelsen omgående. ALBOA rekvirerer firmaerne PestGuard, Mortalin eller tilsvarende skadedyrsbekæmper. Ved alle indberetninger om rotter sørger varmemesteren eller skadedyrfirmaet for anmeldelse til den kommunale rottebekæmper.
 
  Rottebekæmper følger denne procedure i forbindelse med forekomst af rotter:
• Årsag klarlægges
• Bekæmpelse foretages
• Dato for efterfølgende tilsynsbesøg
• Dato for sag afsluttet
 
  Tidsplan
Primo 2020 har ALBOA i alle afdelinger – hvor det er teknisk muligt – foretaget en præventiv bekæmpelse ved montering af rottespærrer i alle skelbrønde i regn – og spildevandsledninger. I fald rotterne dukker op alligevel, indeholder aftalen også en procedure for bekæmpelse af rotter i afdelingernes interne ledningsnet.
 
  Aftalen indeholder følgende:
 
1. Ved installation af rottespærrer: Skadedyrsbekæmper kontakter varmemesteren og/eller inspektøren for oplysning om placering af skelbrønd og eventuelt kort over brøndene.
 
2. Hvis der er behov for bekæmpelse, indhenter ALBOA tilbud på tre måneders bekæmpelse. I den periode holder skadedyrsbekæmper og varmemester løbende bekæmpelse under observation. Det sker blandt andet ved månedlige skudstatistikker.

 

 

 

 

Kvik kalenderen.

Mød din nabo, kaffe mm. i Fælleshuset d. 10/11-21 kl. 15:00.

Julefrokost i Fælleshuset d. 9. december kl. 13:00, tilmelding senest d. 2/12. Se her.


Førstehjælp og brug af hjertestarter Se film her.
Sidste nyt.
8. november 2021.
Indstilling af varmesystem. SE HER.

 15. september 2021.
  På det nydelige afdelingsmøde fik vi valgt en ny bestyrelse, ny formand blev Niels Sørensen, Kirsten Holst blev genvalgt og ny i bestyrelsen er Mynne Thomassen, supleant blev Tove Kristensen, vi ser frem til et godt samarbejde.
  Referat fra afdelingsmødet d. 13/9-21 er tilgængeligt, se under Referater og regnskab/afdelingsmøder. Hvis du boer i afdelingen kan den også ses på mit.alboa.dk.

6. august 2021. 

Afdelingsformand Peter Andersen er med virkning fra dd. udtrådt af afdelingsbestyrelsen.


11. juni 2021.

Vi har fået ny inspektør i delingen, velkommen til Michael Vibe. Se her.

 

 Se her.
 
16. oktober 2021.
1. oktober 2021.
1. oktober 2020.
Nye priser og kanalombytning 1. januar 2021. Se mere på Nyt fra YouSee
 
 

  • Sitemap
  • Sidst opdate: November 29, 2021, 15:22