Du er her:   Hjem > Lokalplaner > Forundersøgelse for lokalplan X242

Forundersøgelse for lokalplan X242

 

(FÆLLESRÅD FORENINGER MM) Forundersøgelse for lokalplan X242, Bolig og erhvervsområde ved Bjørnholms Allé i Viby
 meddelelser
Thomas Lygum Sidelmann <tls@aarhus.dk>
ons. 26. jun. 2024 kl. 15.22.
 
Til: mehlsen53@gmail.com <mehlsen53@gmail.com>, ALBOA - Post <post@alboa.dk> Cc: MTM-Plan <Plan@mtm.aarhus.dk>
Kære Viby Fællesråd.
Vi skal i gang med ny planlægning for blandet bolig-erhverv ved Bjørnholms Allé matr.nr. 1 4glJ 14gu, 14fa, 14eø, 14gk, 14az, 17ey, 7 hm 17ho og dele af 7000fæ Viby by, Viby
Planafdelingen i Aarhus Kommune er blevet kontaktet af en privat udvikler, som gerne vil bygge boliger og erhverv på et areal ved Bjørnholms Alle 4.
Vi beder hermed om jeres kommentarer til opstart af ny planlægning for området.
Der blev i 2021 vedtaget en lokalplan 1070 for området, men denne blev påklaget og faldt i planklagenævnet og blev derved ophævet.
Den gamle plan var ikke omfattet af Aarhus Kommunes Grønne Norm eller Stedslæsning og der blev ikke udarbejdet regnvandshåndteringsplan for planen.
Dette kan have ret stor betydning for den nye plans udformning. Planprocessen skal derfor starte forfra.
Den nye lokalplan vil i udgangspunktet kun omfatte den nordlige dele af byomdannelsesområde 1 6 udpeget i Kommuneplan 2017 (se vedlagte kort).
Aarhus Kommune har doge en plananmodning inde for Bjørnholms Alle 2, hvilket kan en udvidelse af lokalplanens endelige områdeafgræsning.
Derfor omfatter denne forundersøgelse hele byomdannelsesområde 16.
Lokalplanområdet er omfattet af  og indgår i kommuneplanens
Hvis udviklers ideer og ønsker har den ønskede kvalitet, og hvis Plan vurderer, at forslaget kan realiseres, udarbejdes et nyt lokalplanforslag for området.
Nedenstående figur viser, hvordan en lokalplan bliver til: Lige nu er vi i starten af afklaringsfasen - helt ude til venstre. Når alle forhold er tilstrækkeligt afklaret* udarbejder vi et lokalplanforslag- Forslaget behandles i byrådet, inden det offentliggøres og sendes i høring blandt borgerne. Hvis høringssvarene ikke giver anledning til væsentlige ændringer, kan byrådet vedtage lokalplanen, hvorefter bygherre kan søge om byggetilladelse.
Vi vil gerne allerede nu høre. om I har bidrag til planlægningen for området. Det kan være særlige lokale forhold* som vi bør kende til, opmærksomhed på funktioner, som mangler i jeres kvarter. og som måske vil kunne indarbejdes i forslaget, eller bare ideer, som vil kunne gøre et eventuelt projekt endnu bedre for jeres bydel. Hvis I har forslag eller ønsker tila hvordan vi bedst inddrager jer og øvrige borgere i arbejdet, hører vi også gerne om det.
Svarfrist er senest den 15. august 2024. Svar sendes til
Vi kontakter jer igen, når vi er lidt længere i processen, allersenest når forslaget har været politisk behandlet første gang og offentliggøres.
Vi vil dog bede jer om at svare på denne henvendelse alligevel, så vi ved, I har modtaget den.
D51791.4C8159EO
Følgende filer vedhæftes:
Med venlig hilsen
Projektleder fra Aarhus Kommune
Thomas Lygum Sidelmann
Byplanlægger
T +45 41874843
 
TEKNIK OG MILJØ
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand T + 45 89 40 40 00
vvvcvv.aarhus.dk
 
Aarhus Kommune recistrerer og bruger de  du giver os i  rneü djr; üjenvendelse. V'} uply.snjngerne for bedre at kunne besvare din henvendelse Aarhus Kommune er dataansvarlig for behandling at personoplysninger, og kan læse mere orn kommunens behandling af personoplysn,nger her« https://aarhus dk/databeskyttelse
 
Grundkort_X242_ByomdanneIsesområde.pdf
MB
Kvik kalenderen.

Sommer grillfest d. 16. august. Se mere her.

Afdelingsmøde d. 11. september 2024 kl. 17:00


Førstehjælp og brug af hjertestarter Se film her.
Sidste nyt.
27. juni 2024.
Forundersøgelse for lokalplan X242, Bjørnholms Allé, se mere her.
28. marts 2023.
Sidste nyt om den tidligere lokalplan 1070 SE HER:
27. januar 2023.
Nu ser det ud til at der sker noget på Bjørnholms Allé
25. januar 2023.
P. forbudet på Bjørnholms Allé 1 - 13: Se mere her

 
13. januar 2023.
Opvaskemaskinen i fælleshuset: Se mere her

13. december 2022.
Ny aftale om haveaffalds containere 2023.

2. september 2022.
Afgørelse i kalge over lokalplan 1070:

12. august 2022.
Nu kommer der snart Aura fibernet i afdelingen. SE MERE HER.

19. juni 2022
Vandalernes paradis: Hærværk og knuste ruder præger tomme erhvervsbygninger. Se mere her:

10. juni 2022.
Nu er håndværkerne gået i gang med at afrense taget på Fælleshuset. SE HER.

31. maj 2022.
Jani og jeg deltog i Alboa's repræsentantskabsmøde på Scandic i Østergade her i aften.
Alboa's formand gennem de sidste 6 år Michael Korsholm havde valgt at trække sig af personlige årsager (Han er flyttet til Thisted).
Bestyrelsen havde indstillet bestyrelsesmedlem Carsten Bach Mikkelsen til ny formand, da der ikke var modkandidater blev Carsten valgt. SE MERE HER

30. marts 2022.
Vi fik denne takke skrivelse fra Bodils børn:
Kære ALBOA's afdeling 10.
Vi, Ulla, Christian og Anne Catherine, vil gerne takke for opmærksomheden til vores Mors bisættelse. Som sagt, er det i vores Mors ånd at der i stedet for blomster blev doneret penge til Shantel og Hope i Kenya, og vi kan med glæde fortælle at der blev doneret til 13 måneders skolegang, for begge børn. Vores Mor, hvor end hun nu er, er helt sikkert meget glad og taknemmelig for det! Tusind tak!

23. februar 2022.
Så er der lavet aftale om rep. af tag og op pudsning af udermur på fælleshuset.

21. februat 2022.
Tømningstider af haveaffaldsbeholdere i 2022,

15. februar 2022.
Der kommer nye vasketider pr. 1. marts 2022, undlad venligst at booke tider i marts måned indtil tiderne er ændret, det sker d. 1. marts om morgenen når Nortec personalet møder ind. Se her:
Nyt fra YouSee
 Se her.
 
16. oktober 2021.
1. oktober 2021.
1. oktober 2020.
Nye priser og kanalombytning 1. januar 2021. Se mere på Nyt fra YouSee
 
 

  • Sitemap
  • Sidst opdate: July 19, 2024, 16:12